Po konieczności wyprowadzenia się z Podkowy Le...

  • NO
  • Po konieczności wyprowadzenia się z Podkowy Leśnej, Janina i Julian Wolmanowie zamieszkali u przyjaciółki Janiny, Chlebińskiej, na Foksal.

  • prawdopodobnie 1943 r.
  • prawdopodobnie 1944 r.
  • Poles operations, housing, help
  • housing assistence , acquaintances