Wszystkich członków Rady Żydowskiej rozstrzela...

 • YES
 • Wszystkich członków Rady Żydowskiej rozstrzelano na Umschlagplatzu, obwodowego SP, adwokata Nowogródzkiego, wywieziono, całą żydowską obsługę Befehlstelle zastrzelono

 • IV 43
 • IV 43
 • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
 • German operations
 • Judenrat, Jewish police, death, deportation
 • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

 • [39]
 • Related people:

  • Nowogródzki Unknown

   a barrister, district commander in the Jewish Police. He was deported on the first day of uprising.

  • Piżyc Unknown

   Jewish Police (Order Service) functionary, commander, shot at the beginning of uprising