W bunkrze pod sceną teatru *Bohema*, ukrywali...

  • NIE
  • W bunkrze pod sceną teatru *Bohema*, ukrywali się do powstania warszawskiego Fania i Seweryn Glaserowie oraz Basia i Mietek Chwatowie. Trafili tam dzięki pomocy pana Iżyckiego, członka Żegoty i Jerzego Koźmińskiego. Byli pod opieką Iżyckiego. Odwiedzał ich teżJerzy Koźmiński, przynosił pieniądze i zaopatrzenie, do czasu swojego aresztowania. Ukrywali się tam do powstania warszawskiego.W czasie powstania wyszli z bunkra, ich losy w powstaniu nie są znane. Po powstaniu, nie wyszli z Warszawy, wrócili do bunkra, pod zburzonym już domem, i doczekali wyzwolenia.

  • wczesna jesień 1943 r.
  • do powstania warszawskiego
  • mieszkaniowe
  • kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa
  • W relacji Władysława Bartoszewskiego Ten jest z ojczyzny mojej, nazwa teatru brzmi *Stara Mewa*.