Imię: Seweryn Nazwisko: Glaser

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Seweryn
 • Glaser
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Warszawa, ul. nieznana
 • Stalowa; Hoża 38
 • Żyd
 • zły
 • piwnica, w mieszkaniu
 • Brat Samuela Glasera, mąż Fani. Ukrywał się, razem z żoną, Basią i Mieczysławem Chwatami i swoim ojcem, na Stalowej. Mieszkało z nimi jeszcze troje innych Żydów (małżeństwem i bratem żony). Ta trójka swobodnie wychodziła na zewnątrz. Pewnego razu małżeństwo zostało aresztowane na ulicy, wydane przez człowieka któremu przepisali swój przedwojenny biznes. Musiał szybko zmienić mieszkanie. Trafił do bunkra na Hożej, razem z pozostałą trójką rodziny. Opiekował się nimi pan Iżycki, członek Żegoty. Odwiedzał ich też Jerzy Koźmiński, przynosił pieniądze i zaopatrzenie, do czasu swojego aresztowania. Ukrywali się tam do powstania warszawskiego.W czasie powstania wyszli z bunkra, ich losy w powstaniu nie są znane. Po powstaniu, nie wyszli z Warszawy, wrócili do bunkra, pod zburzonym już domem, i doczekali wyzwolenia.

 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
 • kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc od Żegoty
 • W relacji Władysława Bartoszewskiego Ten jest z ojczyzny mojej, nazwa teatru brzmi *Stara Mewa*.