Imię: Barbara Nazwisko: Chwat

 • NIE
 • Kobieta
 • Barbara
 • Chwat
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Warszawa, ul. nieznana
 • Stalowa; Hożą 38
 • Żyd
 • dobry
 • piwnica, w mieszkaniu
 • Żona Mieczysława Chwata, siostra Fani Glaser. Ukrywała się, razem z mężem, siostrą, jej mężem Sewerynem i teściem Fani, na Stalowej. Mieszkało z nimi jeszcze trzech innych Żydów, którzy pewnego razu zostali aresztowani wydani przez człowieka któremu przepisali swój przedwojenny biznes. Wszyscy pozostali musieli szybko zmienić adres.Odwiedzał ich teżJerzy Koźmiński, przynosił pieniądze i zaopatrzenie, do czasu swojego aresztowania. Ukrywali się tam do powstania warszawskiego.W czasie powstania wyszli z bunkra, ich losy w powstaniu nie są znane. Po powstaniu, nie wyszli z Warszawy, wrócili do bunkra, pod zburzonym już domem, i doczekali wyzwolenia.

 • powstanie warszawskie
 • działania Polaków, mieszkaniowe
 • kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa