Imię: Mieczysław Nazwisko: Chwat

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Mieczysław
 • Chwat
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Warszawa, ul nieznana
 • Stalowa; Hoża 38
 • Żyd
 • Mąż Basi, szwagier Fani Glaser. Bardzo wysoki, zwracał uwagę wzrostem. Ukrywał się, razem z żoną, Fanią i Sewerynem Glaserami i ojcem Seweryna, na Stalowej. Mieszkało z nimi jeszcze troje innych Żydów (małżeństwem i bratem żony). Ta trójka swobodnie wychodziła na zewnątrz. Pewnego razu małżeństwo zostało aresztowane na ulicy, wydane przez człowieka któremu przepisali swój przedwojenny biznes. Musiał szybko zmienić adres. Trafił do bunkra na Hożą, razem z pozostałą trójką rodziny. Opiekował się nimi pan Iżycki, członek Żegoty. Odwiedzał ich też Jerzy Koźmiński, przynosił pieniądze i zaopatrzenie, do czasu swojego aresztowania. Ukrywali się tam do powstania warszawskiego.W czasie powstania wyszli z bunkra, ich losy w powstaniu nie są znane. Po powstaniu, nie wyszli z Warszawy, wrócili do bunkra, pod zburzonym już domem, i doczekali wyzwolenia.

 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
 • kontakty z innymi Żydami, pomoc lokalowa, pomoc od Żegoty
 • W relacji Władysława Bartoszewskiego Ten jest z ojczyzny mojej, nazwa teatru brzmi *Stara Mewa*.