Tarcia między urzędem komisarza getta (Auerswa...

 • YES
 • Tarcia między urzędem komisarza getta (Auerswald) a Transferstelle (Palfinger): = 3.06.41 - Byłem u Palfingera. Chciał koniecznie przeforsować swój plan podziału mąki. Po burzliwej wymianie zdań zadzwonił do Auerswalda, który zarządził, aby jego plan utrzymać. A to mu przedtem zakomunikowałem. Wszedł Bischof. Poruszyłem sprawę zakupu ew[entualnie] zezwoleniem E. u.L [Ernährungs ind Landwirtschaft (Wydział Aprowizacji i Gospodarki Rolnej)]. Na razie się zgodził, aby się rozmówić z E. und L. Po chwili zapytał Palfingera, a ten oświadczył, że to będzie "obrazą dla urzędu". Pragnąłem tym sposobem ukrucić szmugiel i obniżyć ceny.

 • 1941-06-03
 • 1941-06-03
 • in the ghetto
 • administrative, German operations, business
 • prices, economy, Judenrat, Germans, smuggling
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 188-190
 • Transferstwlle

 • Related people:

  • Auerswald Heinz

   doctor, barrister, Commissar of the Jewish Housing District, firstly - head of the Deportees Section of the occupati...

  • Palfinger Aleksander

   from 1 December 1940, he was the head of the Transferstelle