Pan Stanisław (Ignacy Rosenblum) na prośbę Wła...

 • NIE
 • Pan Stanisław (Ignacy Rosenblum) na prośbę Władysława Smólskiego zgadza się przenocować chłopca, który wyszedł z getta - Tadzia (Tadeusza Reinberga) i następnego dnia zawieźć go do pensjonatu pod Warszawą.

 • wysiedlenie
 • mieszkaniowe, pomoc
 • pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc od Żydów
 • Relacja Władysława Smólskiego

 • 346-349
 • Powiązani ludzie:

  • Smólski Władysław

   z zawodu literat; od lipca 1942 roku niósł pomoc ukrywającej się po aryjskiej stronie Żydom m.in. wyszukiwał dla nic...

  • Żółkiewska Wanda

   pisarka, która podczas okupacji niemieckiej przesyłała gazetki podziemne do koła nauczycielskiego w getcie.