Pan Stanisław (Ignacy Rosenblum) na prośbę Wła...

 • NO
 • Pan Stanisław (Ignacy Rosenblum) na prośbę Władysława Smólskiego zgadza się przenocować chłopca, który wyszedł z getta - Tadzia (Tadeusza Reinberga) i następnego dnia zawieźć go do pensjonatu pod Warszawą.

 • deportation
 • housing, help
 • one-off help, housing assistence , help from Jews
 • Relacja Władysława Smólskiego

 • 346-349
 • Related people:

  • Smólski Władysław

   z zawodu literat; od lipca 1942 roku niósł pomoc ukrywającej się po aryjskiej stronie Żydom m.in. wyszukiwał dla nic...

  • Żółkiewska Wanda

   A writer that sent underground newspapers to the teacher's association in the ghetto (during the occupation).