Imię: Wanda Nazwisko: Żółkiewska

 • TAK
 • Kobieta
 • Wanda
 • Żółkiewska
 • Tak
 • Polak
 • pisarka, która podczas okupacji niemieckiej przesyłała gazetki podziemne do koła nauczycielskiego w getcie.

 • Tajne nauczanie w getcie. Organizacja tajnych kompletów. Protokołowała R. Pups. Spisano 10 listopada 1964 roku.
  Oryginał, mnp. 2s., 210 x 295 mm., jęz. polski.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 8372
  mailto:secretary@jewishinstitute.org.pl
  http://www.jewishinstitute.org.pl

 • 2