Bojowcy, grupa ok. 40 osób, została przewiezio...

 • NIE
 • Bojowcy, grupa ok. 40 osób, została przewieziona do lasku w Łomiankach, 7 km od Warszawy. Przez 2 dni nikt do nich nie przyszedł, z trudem dostali wodę. Po 6 dniach zjawił się "Krzaczek", przywiózł żywność i wodę. Po pewnym czasie do lasku dotarła kolejna grupa 40 bojowców z getta, m.in. Tosia, Cywia, Michał z PPR, Jehuda z bunkra Anielewicza (napił się wody w kanałach i zmarł po dwóch dniach). "Kazik" dostarczył auto z żywnością. Icchak Cukierman przyniósł dwie propozycje. AK proponowało przejście do miejscowości Sarny, i tam oczekiwanie dalszych rozkazów. PPR proponowało przejście do lasów do partyzantki. Wybrano propozycję PPR. Cukierman zażądał, aby wszyscy napisali wspomnienia z walki w getcie. Wachenhauser, która poszła do miasta razem z Cywią, aby spisać dzieje powstania w getcie, została zadenuncjowana jako Żydówka i rozstrzelana.

 • powstanie w getcie
 • działania Polaków, pomoc
 • inna pomoc, konspiracja polska, konspiracja żydowska
 • Wspomnienia Cywii Lubetkin, jednej z najwybitniejszych postaci żydowskiego ruchu oporu i powstania w getcie warszawskim, to zapis jej relacji z okresu okupacji. Po przyjeździe po wojnie do Palestyny, chcac by pamięć o wydarzeniach, w których brała udział, nie zaginęła, opowiadała na spotkaniach w kibucach o tym, jak zagłada przebiegała i co ludzie z jej środowiska czynili, by się jej - bez szans na zwycięstwo - przeciwstawić. Opis samego powstania w getcie jest główną i najbardziej wstrząsającą częścią wspomnień. Uznawane są powszechnie za jedno z najważniejszych źródeł do historii powstania. Ukazały się wcześniej w językach hebrajskim, żydowskim, angielskim i rosyjskim.
  Relacja Dawida Szteina w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”, s. 273 –276

 • 142-143
 • Powiązani ludzie:

  • Wachenhauser Nieznane

   Znalazła się wśród bojowników z powstania w getcie w Łomianakch. Na prośbę Icchaka Cukiermana poszła do miasta razem...

  • Sztein Dawid

   Wyszedł z getta kanałami w grupie bojowców z Eliezerem Gellerem, pod koniec kwietnia 1943 r. następnie przetransport...

  • Gaik Władysław ps. Krzaczek

   Polak. Delegowany przez Gwardię Ludową na pomoc bojownikom płonącego getta. Pomógł w wydostaniu bojowców z kanałów,...

  • Altman Tosia

   Instruktorka Haszomer Hacair, od 38 r w centralnym dowództwie. W 1939-40 werbowała do organizacji w miastach Gen.Gub...

  • Lubetkin Cywia

   od młodości czynna w młodzieżowej organizacji syjonistyczno-socjalistycznej “Dror-Freiheit”, członkini komendy ŻOB,...

  • Cukierman Icchak

   Członek Żydowskiej Organizacji Bojowej.Był zaprzyjaźniony z Aleksandrem Kamińskim(Hubertem) jednym z naczelnych wodz...

  • Rathajzer-Rotem Symche (Kazik)

   Urodzony w Warszawie w 1924 r. Członek Akiby. Główny łącznik ŻOB po aryjskiej stronie Warszawy. W powstaniu kwietnio...

  • Rozenfeld, Rojzenfeld Michał

   Przed wojną student UW, nauczyciel w internacie Centosu. Po wybuchu wojny prowadził działalność społeczną we Lwowie....

  • Węgrower Jehuda (Juda)

   Urodzony w 1920 r. w Warszawie. Działacz Haszomer Hacair w getcie. Zorganizował konspiracyjne archiwum swojego ruchu...

  Powiązane miejsca:

  • Łomianki

   Lasek w Łomiankach, ok. 7km od Warszawy. Znaleźli tam schronienie bojowcy z warszawskiego getta.