Imię: Nieznane Nazwisko: Wachenhauser

 • NIE
 • Kobieta
 • Wachenhauser
 • Nie
 • Z Warszawy
 • Żyd
 • donos/denuncjacja
 • Znalazła się wśród bojowników z powstania w getcie w Łomianakch. Na prośbę Icchaka Cukiermana poszła do miasta razem z Cywią Lubetkin, aby spisać dzieje powstania w getcie, została zadenuncjowana jako Żydówka i rozstrzelana.

 • konspiracja, śmierć
 • Wspomnienia Cywii Lubetkin, jednej z najwybitniejszych postaci żydowskiego ruchu oporu i powstania w getcie warszawskim, to zapis jej relacji z okresu okupacji. Po przyjeździe po wojnie do Palestyny, chcac by pamięć o wydarzeniach, w których brała udział, nie zaginęła, opowiadała na spotkaniach w kibucach o tym, jak zagłada przebiegała i co ludzie z jej środowiska czynili, by się jej - bez szans na zwycięstwo - przeciwstawić. Opis samego powstania w getcie jest główną i najbardziej wstrząsającą częścią wspomnień. Uznawane są powszechnie za jedno z najważniejszych źródeł do historii powstania. Ukazały się wcześniej w językach hebrajskim, żydowskim, angielskim i rosyjskim.
  Relacja Dawida Szteina w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”, s. 273 –276

 • 142-143