Imię: Dawid Nazwisko: Sztein

  • NIE
  • Mężczyzna
  • Dawid
  • Sztein
  • Z Warszawy
  • Wyszedł z getta kanałami w grupie bojowców z Eliezerem Gellerem, pod koniec kwietnia 1943 r. następnie przetransportowany do Łomianek, walczył w PPR.

  • Wspomnienia Cywii Lubetkin, jednej z najwybitniejszych postaci żydowskiego ruchu oporu i powstania w getcie warszawskim, to zapis jej relacji z okresu okupacji. Po przyjeździe po wojnie do Palestyny, chcac by pamięć o wydarzeniach, w których brała udział, nie zaginęła, opowiadała na spotkaniach w kibucach o tym, jak zagłada przebiegała i co ludzie z jej środowiska czynili, by się jej - bez szans na zwycięstwo - przeciwstawić. Opis samego powstania w getcie jest główną i najbardziej wstrząsającą częścią wspomnień. Uznawane są powszechnie za jedno z najważniejszych źródeł do historii powstania. Ukazały się wcześniej w językach hebrajskim, żydowskim, angielskim i rosyjskim.
    Relacja Dawida Szteina w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”, s. 273 –276

  • 142-143