Imię: Juliusz Nazwisko: Zweibaum (11)

 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) TAK
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) Mężczyzna
 • (1) Juliusz , (2) Juliusz , (5) Juliusz , (6) Juliusz , (7) Juliusz , (8) J
 • (1) Zweibaum , (2) Zweibaum , (3) Zweibaum , (4) Zweibaum , (5) Zweibaum , (6) Zweibaum , (7) Zweibaum , (8) Zweibaum , (9) Zweibaum , (10) Zweibaum , (11) Zweibaum
 • (1) Cwajbaum
 • (7) 1887
 • (1) 1959, (7) 1960
 • (1) Warszawa
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) Brak informacji
 • (1)

  Docent uniwersytetu w-skiego. Histolog. W getcie w-skim współpracował w oddziale sanitarnym CENTOSu. Był jednym z kierowników tajnych, uniwersyteckich kursów medycznych w getcie gdzie wykładał histologię.Po pierwszej akcji przeszedł na stronę aryjską. Po wyzwoleniu przez długie lata był profesorem na Uniwersytecie W-skim

  (2)

  docent dr nauk przyrodniczych; specjalista w dziedzinie histologii i embriologii; studiował w Liége i Bolonii, adiunkt uniwersytetu w Modenie i Warszawie, autor szeregu prac naukowych. Razem z prof. Hirszfeldem prodził w getcie wyższe Kursy Medycyny. Po wojnie prof. Akademii Medycznej w Warszawie.

  (3)

  Docent, zaangażowany w sprawy komisji do spraw opieki nad przedstawicielami nauki i sztuki.

  (4)

  Docent. Inicjator tajnych kursów uniwersyteckich dla młodzieży w getcie warszawskim.

  (5)

  Wykładowca na Uniwersytecie w getcie
  docent - wykłada histologię

  (6)

  Prof. UW, w getcie kierownik Kursów Przysposobienia Sanitarnego do Walki z Epidemiami i wykładowca histologii na Kursie
  autor relacji 301-4108

  (7)

  docent histolog, po wojnie - członek PAN, profesor AM

  (8)

  Doc dr, wykłada histologię na kursie Gminy
  zagajenie na otwarciu kursów, 17-05
  będzie wykładał na kursie farmaceutycznym - farmakognozja, biologia komórki
  w Instytucie Bakt-Chem, stwierdził dodatnie działanie witamin na funkcje fizjologiczne

  (9)

  Doc., organizator kursów medycznych w getcie
  pomoc dla inteligencji

  (10)

  docent,znany histolog warszawski, współtwórca kursów dla studentów medycyny, wpadł podczas łapanki na Lesznie, wśród funkcjonariuszy znalazł się jeden ze studentów, któremu udało się niedawno dostać do SP - z narażeniem życia wyciągnął docenta z szeregu. Po niedługim czasie pędzonym w szopie "małego Schultza" na Lesznie 78 Zweibaum, którego rodzina już wpierw przeniosła się na aryjską stronę przedostał się do swoich

  (11)

  docent medycyny, histiolog, wykładał na kursach w getcie

  • (1, 2, 6, 7, 8, 9, 11) lekarze
  • (3, 5, 10) inteligencja
  • (4) inteligencja, działacze
 • (5)

  Tyszka - beznadziejny!!!

  (9)

  i inne relacje: Iop2YV033/2010, 166

 • (2)

  Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  (4)

  Szymańska (Rozenblum), Zofia, Byłam tylko lekarzem...

  (5)

  Tyszka, Leon Sukcesy i klęski jednego życia

  (6)

  Zweibaum, Juliusz, relacja 301-4108

  (7)

  Ringelblum, Emanuel, Kronika getta warszawskiego wrzesień 1939 - styczeń 1943

  (9)

  Tadeusz Stabholz

 • (2) 172, (3) , cz2 str.85, (4) [s., 143], (5) [58;, IIop1,], (7) [327p], (8) 38/3,42/3,110/2, III 40/2, 85/2, (10) 98,184, (11) 252,307,342