Imię: Nieznane Nazwisko: Zweibaum

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Zweibaum
  • Docent. Inicjator tajnych kursów uniwersyteckich dla młodzieży w getcie warszawskim.

  • inteligencja, działacze
  • Szymańska (Rozenblum), Zofia, Byłam tylko lekarzem...

  • [s., 143]