Imię: Icchak Nazwisko: Szyper (14)

 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) TAK
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) Mężczyzna
 • (1) Icchak , (2) Icchak , (3) Icchak , (4) Ignacy , (5) Izaak , (6) Ignacy , (8) Ignacy (Izaak) , (10) I , (11) I. , (12) Izaak , (13) Izaak , (14) Ignacy
 • (1) Szyper , (2) Szyper , (3) Szyper , (4) Szypper , (5) Schiper , (6) Schiper , (7) Schipper , (8) Schiper , (9) Schipper , (10) Schipper , (11) Schiper , (12) Schiper , (13) Schipper , (14) Schipper
 • (1, 2) Schipper, (12) Sziper
 • (5) ok. 1890, (14) 1884 (P.Sz.)
 • (5) 5-11-43, (14) 1943 (P.Sz.)
 • (5) Tarnów
 • (5) Trawniki?
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) Brak informacji
 • (1)

  Znany historyk,w getcie w-skim współpracował z organizacją TKUMA

  (2)

  Dr. Etnograf

  (3)

  Autorka jest jego kuzynką. Był na Majdanku w męskim bloku; starszy od żony o 13 lat. Wybierali się przed wojną do Palestyny - wysłali nawet bagaże.
  Był dyrektorem Żydowskiego Domu Akademickiego Namiestnikowska 9 - tam mieszkali;
  dr Szyper - spotyka go Rotbalsam na Majdanku

  (4)

  Dr
  życzenia z okazji ślubu córki Ruthy

  (5)

  Historyk żydowski, poseł na Sejm, działacz polityczny (Poale Syjon), potem - Syjoniści Ogólni;
  absolwent filozofii i prawa; działacz społeczny, nie miał pieniędzy, by przejść na stronę aryjską. W czasie powstania w getcie złapany w bunkrze na Kurzej, przewieziony do Lublina (żona i córki zginęły na Majdanku), on pracował w cegielni;
  poszedł do Gancwajcha na piątkową rybę

  (6)

  "powszechnie znany i szanowany historyk żydowski; na zebraniu działaczy podziemia 23 lipca 1942 występował przeciwko idei oporu"

  (7)

  prof., przemówienie na rocznicy chóru
  Tyszka: w ŻSS

  (8)

  Historyk, doc. Instytutu Nauk Judaistycznych w Warszawie. Zginął w getcie. [Ringelblum w "Sylwetkach" podaje, że zginął podczas liwkidacji lubelskich obozów SS na początku listopada 1943].
  Cz. pisze, że Auerswald życzy sobie, aby Schiper zastąpił Rozena na stanowisku przewodniczącego Batalionu Pracy.[zob. obszerny biogram Schipera w: Rymgelblum, Kronika... s.544 - 553, tam m.in. o konflikcie z Judenratem]

  (9)

  Doktor, dawny członek parlamentu, pisze w getcie książkę o czym wspomina Adlerowi.

  (10)

  dr, zabierze głos na inauguracji akcji PZ

  (11)

  Historyk. Jeden z 25 kandydatów na emigrację do Palestyny w lutym 1940 r. Był na spotkaniu w kuchni Syjonistów 21-12-40 r. Przemawiał w jidisz.

  (12)

  doktor, rekomendował ludzi do udzielenia im pomocy
  przemawia na uroczystościach Pomocy Zimowej

  (13)

  pisarz

  (14)

  Historyk żydowski, działacz Poalej Syjon a później Ogólnych Syjonistów. Poseł na Sejm RP. Wpływowy działacz w getcie warszawskim

  • (1, 2, 9, 11) inteligencja
  • (3) wokół autora
  • (4) prasa
  • (5, 6, 10, 14) działacze
  • (7, 8) bogaci
  • (12) lekarze
  • (13) twórcy
 • (2)

  Był nauczycielen Lehmana

  (3)

  na pewno zginął - był słaby. Inne relacje: Iop2YV03/2357

  (7)

  i inne relacje: Iop2YV033/1216, Iop2YV033/1161

  (11)

  Był jednym z czterech organizatorów /fundatorów?/ miłego wieczoru z poczęstunkiem w kuchni syjonistów w święto Purim 1941 r.

 • (3)

  Miriam Prajs-Fajgenbaum

  (5)

  Ringelblum, Emanuel; Kronika getta warszawskiego wrzesień 1939 - styczeń 1943

  (7)

  Tursz, M

  (8)

  Czerniaków, Adam; Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  (9)

  Adler, Stanisław, ,

  (11)

  Kapłan, Chaim Aron, Scroll of Agony. The Warsaw Diary, transl. from Hebrew and ed. by A. I. Katsh

 • (1) 158, (2) s.159, (4) 70/2, (5) [544,, 326,374], (6) 203, (8) 185; 219, (10) 121/3, (11) 107,216,236, (12) 72, 98, (13) 204, (14) 42, 273