W getcie w-skim działała podziemna organizacja...

 • TAK
 • W getcie w-skim działała podziemna organizacja, której celem było rozpowszechnianie języka i literatury hebrajskiej- TKUMA. Organizowała referaty, seminaria, akademie. Organizacja ta była ściśle związana z Żydowską Samopomocą, z przywódcami i organizacjami syjonistycznymi

 • w getcie
 • społeczne
 • działacze, inteligencja, konspiracja, nauka
 • 157,158
 • Powiązani ludzie:

  • Kacenelson Icchak

   Znany hebrajski poeta, związany z organizacją TKUMA. Uczył w tajnym hebrajskim gimnazjum i kierował kółkiem dramatyc...

  • Sztajn Menachem, Edmund

   Naukowiec., jeden z filarów Żydowskiego Istytutu w -wie W getcie w-skim był związany z organizacją TKUMA propgującą...

  • Nusenbaum Naftali

   Naukowiec, biograf Teodora Herzla. W getcie warszawskim współpracował z organizacją TKUMA

  • Szyper Icchak

   Znany historyk,w getcie w-skim współpracował z organizacją TKUMA

  • Ek Natan

   Pedagog,dr. Współpracował z organizacją propagującą literaturę i język hebrajski. Był dyrektorem hebrajskigo tajnego...

  • Raduński Dawid

   Należał, w getcie w-skim, do kierownictwa organizacji TKUMA

  • Bloch Eleizer Lipa

   Przed wojną był we władzach K.K.L- centrala w Polsce(?). Był jednym z przewódców radykalno -syjonistycznego ugrupowa...

  • Kirszenbojm Menachem

   W getcie w-skim był w ścisłej czołówce odpowiadającej za szkoły laickie w języku hebrajskim-Tarbut. Był w kierownict...