Imię: Izaak Nazwisko: Schiper

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Izaak
  • Schiper
  • Sziper
  • doktor, rekomendował ludzi do udzielenia im pomocy
    przemawia na uroczystościach Pomocy Zimowej

  • lekarze
  • 72, 98