Imię: Lolek Nazwisko: Skosowski (9)

 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) TAK
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) Mężczyzna
 • (1) Lolek , (2) Lolek , (3) L , (4) Lajb , (5) Lolek , (6) Leon , (7) Lolek , (8) Lolek
 • (1) Skosowski , (2) Skosowski , (3) Skosowski , (4) Skosowski , (5) Skosowski , (6) Skosowski , (7) Skosowski , (8) Skosowski , (9) Skosowski
 • (1) Skosowski
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) Brak informacji
  • (5) Żyd
 • (1)

  jeden z organizatorów akci Hotelu Polskiego

  (2)

  na usługach Gestapo, rzekomo wszechnmogący

  (3)

  Żyd - podobno gestapowiec

  (4)

  Zam. świętojerska 17, technik tekstylny, aspirant w urzędzie 13-tki.-lip.41

  (5)

  z Łodzi, zameldowany we Lwowie przy ul. Teresy 1
  przywiózł swoją rodzinę z getta łódzkiego do Hotelu Polskiego
  Raniony w nogę przez bojowców z organizacji podziemnej podczas obiadu u Mietka Rozenberga.

  (6)

  z Łodzi współpracownik Gancwajcha

  (7)

  "Protektor". Rejestrował Żydów w Hotelu Polskim. Miał on dobre relacje z gestapo i korzystał z innego prawa. Przechwytywał "obietnice" wysyłane z zagranicy i jak największą możliwą ich ilość dostarczał gestapo. Miał kontakty w Departamencie Obywateli Zagranicznych, w którym dzięki zabranym "obietnicom" rejestrował Żydów często zwiększając liczebność jednej rodziny do 20 osób.

  (8)

  Urzędował w "Hotelu Polskim", zajmował się załatwianiem promes na wyjazd.

  (9)

  Bojowcy ŻOB pobili go kiedyś w gettcie, ponieważ był agentem Gestapo. W Hotelu Polskim był pośrednikiem pomiędzy Żydami a Niemcami.

  • (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) kolaboracja
  • (5) kolaboracja, opór zbrojny
 • (5)

  O tej samej osobie jest mowa m.in. w relacjach 301-2 i 301-5006
  Tola Stok znała go z Łodzi. O zamachu na niego mówi wywiadzie USC 21856.

  (7)

  Autor nie znał, lub nie chciał ujawnić jego nazwiska, nazywał go

 • (2)

  Tyszka, Leon, Sukcesy i klęski jednego życia

  (4)

  dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  (8)

  Rufeisen-Schűpper, Helena, Pożegnanie Miłej 18. Wspomnienia łączniczki Źydowskiej Organizacji Bojowej

 • (2) [55], (3) 43, (4) [s., 617], (6) 139, (7) 110-111, (8) 123-128, (9) 222