Imię: Lolek Nazwisko: Skosowski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Lolek
  • Skosowski
  • "Protektor". Rejestrował Żydów w Hotelu Polskim. Miał on dobre relacje z gestapo i korzystał z innego prawa. Przechwytywał "obietnice" wysyłane z zagranicy i jak największą możliwą ich ilość dostarczał gestapo. Miał kontakty w Departamencie Obywateli Zagranicznych, w którym dzięki zabranym "obietnicom" rejestrował Żydów często zwiększając liczebność jednej rodziny do 20 osób.

  • kolaboracja
  • Autor nie znał, lub nie chciał ujawnić jego nazwiska, nazywał go

  • 110-111