Imię: nieznane Nazwisko: Kenigl

  • NIE
  • Mężczyzna
  • nieznane
  • Kenigl
  • Brak informacji
  • Warszawa
  • Nieznana
  • Współpracownik Gestapo. W Hotelu Polskim pomagał Niemcom w kontaktach z Żydami. Razem z Lolkiem Skosowskim i Żurawinem założył "komitet". "Komitet" miał swoich żydowskich i polskich pomocników, którzy werbowali chętnych do emigracji. Kandydaci płacili tysiące złotych za dopisanie do listy.

  • powstanie w getcie
  • antysemityzm, atmosfera, gestapo/żandarmeria, kontakty z innymi Żydami