Imię: Kazimierz Nazwisko: Młynarski

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Kazimierz
 • Młynarski
 • Z Warszawy
 • Polak
 • Współpracownik Żegoty. Pomagał ukrywającym się Żydom, opiekował się nimi, dostarczał pieniądze, wyszukiwał mieszkania, utrzymywał kontakt, dostarczał prasę podziemną i podtrzymywał na duchu.

 • działania Polaków, pomoc
 • pomoc długotrwała, pomoc od Żegoty
 • Relacja Kazimierza Młynarskiego w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • s. 122 -123.