Imię: Nieznane Nazwisko: Goldwag

  • NIE
  • Mężczyzna
  • Goldwag
  • Z Warszawy
  • Żyd
  • Osoba o nazwisku Goldwag (raczej mężczyzna) była w grupie osób, którymi opiekował się Kazimierz Młynarski. Dostarczał pieniądze (od Żegoty?), wyszukiwał mieszkania, utrzymywał kontakt, dostarczał prasę podziemną i podtrzymywał na duchu.
    Osoba ta przeżyła wojnę.

  • działania Polaków, pomoc
  • pomoc długotrwała, pomoc od Żegoty
  • Relacja Kazimierza Młynarskiego w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

  • s. 122 -123.