Wywiad USC 5644 - David Landau

 • David
 • Landau
 • wywiad USC Shoah Foundation
 • częściowo
 • po wojnie
 • angielski
 • David J. (Dawid Jan) Landau, ur. 15.03.1920 w Warszawie, syn Miriam i Yitzaka. Miał dwóch starszych braci: Eliezera, Mietka, młodszego brata Józka i siostrę Sylwię. Rodzice mieli garbarnię. Dom nie był religijny. Po wejściu Niemców garbarnia została przejęta przez jednego z jej pracowników, jak się okazało, niemieckiego szpiega. Dawid wyszedł na wschód, dotarł do Wilna, ale po jakimś czasie przez Białystok wrócił do warszawskiego getta. Wkrótce zmarła matka. W 1941 r. Dawid ożenił się z Lubą Gutrajch (Gutrajcht; Gutreich). Dawid wychodził z getta, organizował żywność dla obu rodzin. Dzięki znajomościom z Polakami wyrobił sobie aryjskie papiery. Ponieważ pracował z grupą rozbiórkową poza gettem, mógł wychodzić i zaczął kupować broń dla organizacji, do której należał - Żydowskiego Związku Wojskowego. Szkolili się w getcie do walki. Brał udział w powstaniu, został wywieziony z bunkra. Udało mu się wyskoczyć z pociągu, i następnie przebywał wraz z rodziną po stronie aryjskiej. Po powstaniu warszawskim schowali się w 20-osobowej grupie w bunkrze, gdzie przetrwali do wyzwolenia. Po wojnie wyjechał z żoną do Australii.

  USC Shoah Foundation – The Institute for Visual History and Education Leavey Library 650 West 35th Street, Suite 114 Los Angeles, CA 90089-2571
  https://vhaonline.usc.edu

  Napisał wspomnienia, wydane pośmiertnie: David J. Landau, Caged: A Story of Jewish Resistance (Pan Macmillan Australia, 2000)