Given name: Józef Family name: Jaszuński

  • YES
  • Male
  • Józef
  • Jaszuński
  • Engineer. Director of the ORT (Society for the Propagation of Labor among Jews). Judenrat member. Member of the leadership the Jewish Self-Help (JSS) during the occupation.

  • activists, Judenrat
  • Czerniakow, Adam; Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942, (The Warsaw Diary of Adam Czerniakow)

  • 73; 98