Imię: Nieznane Nazwisko: Grodzieński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Grodzieński
  • radca

  • Judenrat
  • I, 197