Imię: Czesław Nazwisko: Drewiczewski

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Czesław
 • Drewiczewski
 • "Derwisz"
 • Brak informacji
 • Z Warszawy
 • NN
 • Polak
 • na powierzchni
 • inne zagrożenie
 • Działacz konspiracyjny, współpracuje z majorem Mieczysławem Chyżyńskim; między innymi odbierają transporty broni, zorganizowane przez kolejarzy w ramach akcji dywersyjnych. W jego mieszkaniu odbywa się spotkanie, na którym zostaje podjęta decyzja o podstawieniu wagonów z bronią do getta ogarniętego powstaniem.

 • powstanie w getcie
 • działania Polaków, konspiracja, pomoc
 • atmosfera, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc jednorazowa, pomoc rzeczowa
 • Str. 116 (6) – 117 (7)