Given name: Czesław Family name: Drewiczewski

 • NO
 • Male
 • Czesław
 • Drewiczewski
 • "Derwisz"
 • No data
 • From Warsaw
 • NN
 • Polish
 • on surface
 • other danger
 • Działacz konspiracyjny, współpracuje z majorem Mieczysławem Chyżyńskim; między innymi odbierają transporty broni, zorganizowane przez kolejarzy w ramach akcji dywersyjnych. W jego mieszkaniu odbywa się spotkanie, na którym zostaje podjęta decyzja o podstawieniu wagonów z bronią do getta ogarniętego powstaniem.

 • Ghetto Uprising
 • Poles operations, underground activity, help
 • atmosphere , other help, contacts with other Jews , one-off help, material help
 • Str. 116 (6) – 117 (7)