Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Mieszkanie Czesława Drewiczewskiego
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, konspiracja, pomoc
  • atmosfera, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc jednorazowa, pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa
  • Mieczysław Chyżyński ustala na konspiracyjnym spotkaniu, że z pomocą kolejarzy przeszmugluje broń z wagonów kolejowych do getta.

  • Str. 116 (6) – 117 (7)