W związku z niesnaskami w oddziale AK przełoże...

 • NIE
 • W związku z niesnaskami w oddziale AK przełożeni Mieczysława Chyżyńskiego odmawiają przyjęcia zawartości trzech wagonów kolejowych, które odczepili od składów zaangażowani w działania dywersyjne kolejarze i chcą przekazać broń. Chyżyński podejmuje decyzję, żeby broń przekazać do walczącego getta. Organizuje spotkanie z kolejarzami; jeden z nich pracuje przy wywożeniu gruzu z placu Muranowskiego. Po naradzie postanawiają przetoczyć wagony od Wisły, torem biegnącym wzdłuż ulicy Sanguszki i Konwiktorskiej. Kontakt z Żydami w getcie ma nawiązać Stanisław Kotecki, Żyd ze Stanisławowa, który ma stałą przepustkę do getta i inżynier Kazimierz Wiśniewski, który nie raz przedostawał się do getta kanałami. Kolejarze podstawiają wagony, zrywają zamki; Żydzi w getcie zostają zawiadomieni o dostawie broni.

 • 1943-05-03
 • powstanie w getcie
 • działania Polaków, konspiracja, pomoc
 • atmosfera, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc jednorazowa, pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa
 • Str. 116 (6) – 117 (7)
 • Powiązani ludzie:

  • Chyżyński Mieczysław

   Major, w latach 1933 – 1935 komendant Placu w Stryju. W czasie okupacji działa w konspiracji; powołuje grupę pracown...

  • Drewiczewski Czesław

   Działacz konspiracyjny, współpracuje z majorem Mieczysławem Chyżyńskim; między innymi odbierają transporty broni, zo...

  • Kotecki Stanisław

   Młody chłopak, Żyd ze Stryja, któremu w Warszawie pomaga major Mieczysław Chyżyński. Staszek ma doskonały wygląd, je...

  • Wiśniewski Kazimierz (nieodpłatna)

   Inżynier, działa w konspiracji. Przechodzi wielokrotnie kanałami do getta. Między innymi po wybuchu powstania w getc...

  Powiązane miejsca:

  • Nieznana

   Mieczysław Chyżyński ustala na konspiracyjnym spotkaniu, że z pomocą kolejarzy przeszmugluje broń z wagonów kolejowy...