Imię: Józef Nazwisko: Chain

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Józef
 • Chain
 • Gołębiowski
 • 1884-02-23
 • Mogilów (ZSRR)
 • lekarz, na czele Działu Sanitarno-Higienicznego TOZ; zakładnik - 21-07-42 Liga Przeciwgruźlicza;
  autor relacji Iop2YV03/2355
  Ojciec - kupiec, studia w Czechosłowacji. 1939 - do Warszawy, Ambulatorium Gminy, sekretarz Ligi do walki z gruźlicą. Po wojnie sekretarz generalny TOZ - przeżył po stronie aryjskiej

 • lekarze
 • 1 żona - Helena Kurz zmarła śmiercią naturalną; 1957 - do Wiednia, 1963 - do Izraela

 • Tursz, M

 • i inne relacje: Iop2YV03/2355