Imię: Jadwiga Ewa Nazwisko: Berger

 • NIE
 • Kobieta
 • Jadwiga Ewa
 • Berger
 • Hechtkopf
 • Modzelewska
 • 1905-11-04
 • Łódź
 • Tak
 • Spoza Warszawy
 • Łódź
 • Lwów; Tenczynek; Kraków; Warszawa; USA
 • Żyd
 • dobry
 • na powierzchni
 • donos/denuncjacja
 • Córka Dawida Hechtkopfa i Reginy z domu Kaczor; jej rodzice są zamożnymi przedsiębiorcami. Wychodzi za mąż za Romana Bergera, w 1932 rodzi się ich córka, Alicja. Po wybuchu wojny Bergerowie próbują bezskutecznie przedostać się z Alicją do Wilna; trafiają do Lwowa. Są tam do 1941, uciekają przed Niemcami pod Kraków. Mieszkają z Gizą (Gustą), siostrą Romana i jej córkami w Tenczynku. W 1942 zostają zadenuncjowani przez sąsiadów, Bergerowie uciekają do Warszawy. Jadwiga i Roman mieszkają osobno, Alicja trafia do sierocińca szarytek. Udaje im się przetrwać wojnę; Roman zostaje ministrem w Rządzie Tymczasowym i dyrektorem UNRRA. Wyjeżdżają na placówkę do USA, tam proszą o azyl. Od czasu okupacji posługują się nazwiskiem Modzelewski.

 • Hotel Polski, powstanie w getcie, w getcie
 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, dzieci, gospodarze, inna pomoc, klasztor/kościół, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, pomoc od Żydów, praca, z papierami aryjskimi, znajomi
 • Str. 237 – 239