"Alicja po drugiej stronie drzwi"

  • Alice
  • Coleman Schelling
  • Warszawa
  • 2013
  • wspomnienia osobiste
  • tak
  • po wojnie
  • angielski
  • Alice Coleman Schelling urodziła się w Łodzi jako Alicja Berger. Córka Romana i Jadwigi z domu Hechtkopf, dorastała w zamożnej rodzinie. Po wybuchu wojny, rodzice trafiają z Alicją do Lwowa. Są tam do 1941, uciekają pod Kraków, do Tenczynka, gdzie mieszkają z siostrą Romana, Gizą i jej córkami. W 1942 zostają zadenuncjowani przez sąsiadów; Bergerowie uciekają do Warszawy, Giza zostaje aresztowana. W Warszawie Jadwiga i Roman mieszkają osobno, Alicja trafia do sierocińca szarytek. Jest tam także jej kuzynka Aga, córka Gizy. Rok później Agę zatrzymuje Gestapo, Alicja zostaje odprowadzona do matki. Ostatni okres okupacji spędza u pani Schwartz na Złotej. Po powstaniu sierpniowym Alicja zostaje wysłana na roboty do Niemiec, pracuje w obozie w Landshut. Wiosną 1945 odnajduje ją ojciec; wracają do Warszawy. Po wojnie używają nazwiska Modzelewski; wyjeżdżają do Stanów.