Imię: Abraham Roman Nazwisko: Berger

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Abraham Roman
 • Berger
 • Zygmunt Modzelewski
 • 1904-10-30
 • Bodzów
 • Tak
 • Spoza Warszawy
 • Łódź
 • Lwów; Tenczynek; Kraków; Warszawa; USA
 • Żyd
 • dobry
 • wyższe
 • na powierzchni
 • donos/denuncjacja
 • Syn Leiba i Vitty Bergerów; ma ośmioro rodzeństwa. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Żeni się z Jadwigą Hechtkopf, córką zamożnych łódzkich przedsiębiorców. Mieszkają w Łodzi z urodzoną w 1932 córką Alicją. Po wybuchu wojny, Bergerowie próbują bezskutecznie przedostać się z Alicją do Wilna; trafiają do Lwowa. Są tam do 1941, uciekają przed Niemcami pod Kraków. Mieszkają z Gizą, siostrą Romana i jej córkami, w Tenczynku. W 1942 zostają zadenuncjowani przez sąsiadów, uciekają do Warszawy, Giza zostaje aresztowana i zabita przez Niemców. W Warszawie Jadwiga i Roman mieszkają osobno, pracują w niemieckiej fabryce; Alicja trafia do sierocińca szarytek, rok później zostaje przeniesiona do mieszkania pani Schwartz. Po zakończeniu wojny Roman odnajduje córkę we Wrocławiu, mieszkają przez pewien czas w Warszawie z Jadwigą; Roman jest ministrem handlu w Rządzie Tymczasowym, potem pierwszym polskim dyrektorem UNRRA. Zostaje wysłany na placówkę do Londyny, później do USA, gdzie prosi o azyl. Wydaje wspomnienia "Hiding In Plain Sight" (New York, 1993). Umiera w 2005 roku, w Nowym Jorku.

 • Hotel Polski, po wojnie, w getcie, wysiedlenie
 • donos, działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, dzieci, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi, znajomi
 • W relacji Władysławy Tracz, córki Gizy, ta ostatnia występuje jako Gusta. Siostra Władzi, Aga Erlich – jako Jadwiga Erlich (Wywiad USC 46621).

 • Str. 187 – 188