Wielka Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Wielka
  • 11 m. 6
  • w mieszkaniu
  • powstanie warszawskie, w getcie, wysiedlenie
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , z papierami aryjskimi
  • W sześciopokojowym mieszkaniu Janiny Szandorowskiej ukrywało się około 100 osób. W okresie od Wielkiej Akcji do końca Powstania Warszawskiego.