Imię: Edward Nazwisko: Steurmark

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Edward
 • Steurmark
 • 1944
 • Nie
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Lwów
 • Wielka 11 m. 6
 • Żyd
 • wyższe
 • w mieszkaniu
 • Ukrywał się wraz z matką w okresie pomiędzy sierpniem 1942, a końcem powstania warszawskiego, w mieszkaniu Janiny Szandorowskiej. Miał aryjskie papiery. Nie przeżył wojny. 

 • powstanie warszawskie, wysiedlenie
 • mieszkaniowe, pomoc, śmierć
 • pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , z papierami aryjskimi