Relacja 301-5729; w Archiwum ŻIH

 • Janina
 • Szandorowska
 • relacja
 • nie
 • po wojnie
 • polski
 • Janina Szandorowska jest żoną zawodowego oficera WP, Wiktora Szandorowskiego, który w czasie okupacji ukrywa się pod innym nazwiskiem. Janina wynajmuje pokoje lokatorom, by móc się utrzymać. Nie robi różnicy między Polakami, a Żydami, od każdego bierze taką samą opłatę. Jej pensjonat staje się znany wśród Żydów, ukrywających się po aryjskiej stronie. Z jej pomocy korzysta w czasie wojny koło stu osób. Relacja Janiny i Elżbiety Szandorowskich spisana została przez W. Orbach w czerwcu 1960 roku.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  secretary@jhi.pl
  www.jhi.pl