Dzielna Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Dzielna
 • 34
 • wnętrze budynku
 • w getcie
 • społeczne
 • adres, działacze, działalność, konspiracja, kuchnie ludowe
 • siedziba kibucu "Dror Freiheit"; zob. Ring. I, 1116 - zaproszenie dla Hersza Wassera od kibucu Droru z ul. Dzielnej 34 do wzięcia udziału w zakończeniu II-go krajowego seminarium w dniu 31 I 1942 r.; Kuchnia ludowa (wg. GŻ, X 1940)

 • Rufeisen-Schűpper, Helena Pożegnanie Miłej 18. Wspomnienia łączniczki Źydowskiej Organizacji Bojowej

 • 48
 • Powiązane miejsca:

  • Dzielna 34

   działał Gutman

  • Dzielna 34

   Mieści się centrala ruchu Hechaluc Hacair. Jej działaczami byli m.in. Cywia Lubetkin i Icchak /Antek/ Cukierman, póź...

  • Dzielna 34

   Centralny lokal organizacji Hehaluc w getcie w-skim