Dzielna Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Dzielna
 • 34
 • w getcie
 • społeczne
 • działalność, konspiracja
 • Centralny lokal organizacji Hehaluc w getcie w-skim

 • 201
 • Powiązane miejsca:

  • Dzielna 34

   siedziba kibucu "Dror Freiheit"; zob. Ring. I, 1116 - zaproszenie dla Hersza Wassera od kibucu Droru z ul....

  • Dzielna 34

   działał Gutman

  • Dzielna 34

   Mieści się centrala ruchu Hechaluc Hacair. Jej działaczami byli m.in. Cywia Lubetkin i Icchak /Antek/ Cukierman, póź...