Dzielna From Warsaw

 • YES
 • From Warsaw
 • Midtown
 • Dzielna
 • 34
 • interior of the building
 • in the ghetto
 • social/communal
 • address, activists, activity, underground movement, communal kitchens
 • building of the Dror Freiheit kibbutz; see Ringleblum's Archive I, 1116 - invitation for Hersz Wasser to the Dror kibbutz to Dzielna Street No. 34 to the end of the second national seminar on 31 January 1942; People’s kitchen (according to Gazeta Zydowska, October 1940)

 • Rufeisen-Schuepper, Helena; Pozegnanie Milej 18. Wspomnienia laczniczki Zydowskiej Organizacji Bojowej (A Farewell in Mila Street No. 18. Memoirs of a Messenger of the Jewish Fighting Organisation)

 • 48
 • Related places:

  • Dzielna 34

   Gutman was active

  • Dzielna 34

   Mieści się centrala ruchu Hechaluc Hacair. Jej działaczami byli m.in. Cywia Lubetkin i Icchak /Antek/ Cukierman, póź...

  • Dzielna 34

   the central building of the Hehaluc organisation in the Warsaw ghetto