Grupa Iwańskiego w zakresie przygotowania i pr...

 • NO
 • Grupa Iwańskiego w zakresie przygotowania i prowadzenia akcji zbrojnej współpracowała z Żydowskim Związkiem Wojskowym. Szkolono kadry ŻZW, prowadzono wspólne akcje przeciw okupantowi, a przede wszystkim dostarczano do getta broń i amunicję. Przerzutów dokonywano różnymi drogami: w wozach, które wywoziły z getta śmieci, a z powrotem wwoziły cement i wapno, przez kanały, przez podkop od Muranowskiej 6. Broni dostarczali "Sęp", "Roch", "Grabiec" i kpt. "Biały" z ugrupowania "Chrobry", odbiorem po stronie żydowskiej kierował dr Celmajster.

 • 1943-04-00
 • in the Ghetto
 • Poles operations, underground activity, help
 • other help, Polish underground movement , help from other organisation
 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie o w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • s. 176
 • Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • Related people:

  • Nieznane ps. "Biały"

   i kpt. "Biały" z ugrupowania "Chrobry" dostarczał broń do getta razem z członkami grupy Iwańskie...

  • Iwański Henryk

   an AK (the Home Army) officer, maintains contact with the Jewish Military Union (ZZW)

  • Kowalski Tadeusz Marian

   Współorganizator komórki tajnej organizacji, nazywanej Wojskowym Związkiem Walki Zbrojnej. Do zadań komórki należała...

  • Kowalski Paweł

   alias Roch, a member of the Armia Krajowa (Home Army), who entered the ghetto with the intention to help the Jewish...

  • Gościmski January Zdzisław

   Kierował grupą w ramach Wojskowego Związku Walki Zbrojnej, która przerzucała szczególnie zagrożonych Żydów przez zie...

  • Celmajster Józef

   Lekarz szpitala Bergsonów i Baumanów. Nawiązał współpracę z Wojskowym Związkiem Walki Zbrojnej, który pomagał Żydom....

  Related places:

  • Muranowska 6

   Podkop przy ul. Muranowskiej 6, którędy przekazywano broń do getta.