Given name: January Zdzisław Family name: Gościmski

 • NO
 • Male
 • January Zdzisław
 • Gościmski
 • ps. "Franciszek", "Grabiec"
 • From Warsaw
 • Polish
 • Kierował grupą w ramach Wojskowego Związku Walki Zbrojnej, która przerzucała szczególnie zagrożonych Żydów przez zieloną granicę na tereny niezajęte przez Niemców.
  Dostarczał broń do getta.

 • before Ghetto , in the Ghetto
 • Poles operations, underground activity, help
 • Polish underground movement , help from other organisation
 • Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie o w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • s. 176