Given name: Józef Family name: Celmajster

 • NO
 • Male
 • Józef
 • Celmajster
 • Niemirski
 • From Warsaw
 • Jewish
 • higher
 • Lekarz szpitala Bergsonów i Baumanów. Nawiązał współpracę z Wojskowym Związkiem Walki Zbrojnej, który pomagał Żydom.
  Kierował " odbiorem broni dostarczanej do getta przez grupę Iwańskiego po stronie żydowskiej.
  Iwański pomógł jemu, jego żonie i dzieciom po wyjściu z getta po stronie aryjskiej.

 • before Ghetto , in the Ghetto
 • underground activity, help
 • Polish underground movement
 • Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Relacja dr Józefa Celmajster-Niemirskiego w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • s. 175-177