Given name: Maria Family name: Wiederman

  • NO
  • Female
  • Maria
  • Wiederman
  • From Warsaw
  • Lekarz. Znajoma Stanisława Sierpińskiego, związana z PPR. Udzielała pomocy pprowskim partyzantom.

  • underground activity
  • other help, Polish underground movement , Jewish underground movement , acquaintances
  • 31