Given name: nn Family name: Rumel

  • NO
  • Male
  • nn
  • Rumel
  • From Warsaw
  • Lekarz. Znajomy Stanisława Sierpińskiego. Udzielał pomocy pprowskim partyzantom.

  • underground activity
  • other help, Polish underground movement , Jewish underground movement
  • 34