nieznane From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • nieznane
  • sztab główny Gwardii Ludowej
  • underground activity
  • other help, Polish underground movement , Jewish underground movement , contacts with other Jews , with Aryan documents
  • Anna Duracz zostaje przydzielona do pracy w sztabie głównym GL, jako pracownik wydziału szkoleniowego. Jednocześnie cały czas zajmuje się sprawami getta.

  • 34