Given name: Jan Family name: Rutkiewicz

  • NO
  • Male
  • Jan
  • Rutkiewicz
  • From Warsaw
  • Lekarz. Znajomy Stanisława Sierpińskiego, związany z PPR. Udzielał pomocy pprowskim partyzantom.

  • underground activity
  • other help, Polish underground movement , Jewish underground movement , acquaintances
  • 34