Given name: Ludka Family name: Tarłowska

  • NO
  • Female
  • Ludka
  • Tarłowska
  • From Warsaw
  • Znajoma i współpracownica Stanisława Sierpińskiego, który umówił się z nią na odebranie prasy konspiracyjnej. Nie zdązył jej odebrać, bo wcześniej Tarłowską aresztowano i wywieziono do Oświęcimia.

  • underground activity
  • Polish underground movement , Jewish underground movement
  • 34