Given name: Ryszard Family name: Komornicki

  • NO
  • Male
  • Ryszard
  • Komornicki
  • Dymitr
  • From Warsaw
  • Współpracownik z sanitariatu GL Stanisława Sierpińskiego.

  • underground activity
  • Polish underground movement , Jewish underground movement
  • 34