Imię: Ryszard Nazwisko: Komornicki

  • NIE
  • Mężczyzna
  • Ryszard
  • Komornicki
  • Dymitr
  • Z Warszawy
  • Współpracownik z sanitariatu GL Stanisława Sierpińskiego.

  • konspiracja
  • konspiracja polska, konspiracja żydowska
  • 34